magolan Notariusz Sławomir Magolan ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2006 roku, następnie w 2007 roku rozpoczął aplikację notarialną zakończoną egzaminem notarialnym zdanym w 2010 roku. Począwszy od października 2010 roku do stycznia 2013 roku pełnił funkcję asesora notarialnego.

Był uczestnikiem Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim, a także Sekcji Prawa Cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 2004 roku odbył praktykę w Kancelarii Notarialnej notariusza Jarosława Górki. Jako aplikant notarialny pracował w Kancelarii notarialnej Waldemara Wajdy i Dominiki Angerman – Wajda notariuszy w Krakowie, a następnie jako aplikant notarialny i asesor notarialny w Kancelarii Notarialnej Piotra Tomaszka notariusza w Krakowie jako jego zastępca.

Sławomir Magolan powołany został przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza w Krakowie z dniem 21 stycznia 2013 roku.

Prywatnie zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Artystycznego PianoClassic. Mąż i ojciec.